< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

CZECHOSŁOWACJA

19 grudnia 1989 roku Greenpeace ujawnił raport pracownika Instytutu Inżynierii Nuklearnej Politechniki Praskiej, który został utajniony jako "politycznie nie do zaakceptowania" przez władze Czechosłowacji w 1984 roku. Raport wzywał do zaprzestania prac przy elektrowni atomowej w Temelinie z powodu jej położenia na uskoku geologicznym oraz słabym dostępie do wody w razie sytuacji kryzysowej. 16 stycznia nowy Minister Energetyki oznajmił, że dwa ostatnie bloki elektrowni w Temelinie nie zostaną ukończone, a także ogłosił 6 miesięczne moratorium na rozwój energetyki atomowej w kraju.

Dalsze odtajnione dokumenty Czechosłowackiej Agencji Atomowej ujawniły, że bezpieczeństwo elektrowni w Jaslovskich Bohunicach i Dukovanach również budzi wiele zastrzeżeń.

W styczniu 1990 roku pięćdziesięciu członków organizacji ekologicznych z Czech i Słowacji wraz z podobną liczbą członków Greenpeace'u z Austrii, Niemiec i Szwajcarii rozdało tysiące ulotek i plakatów alarmujących społeczeństwo o niebezpieczeństwach związanych z fabryką MAPE przerabiającą rudę uranową w Południowej Bohemii. Kilka dni później dyrektor fabryki ujawnił kilka znaczących przecieków radioaktywnych w poprzednich latach, a w listopadzie Greenpeace opublikował raport donoszący o alarmująco wysokim poziomie skażenia okolic fabryki radem 226 i wezwał do jej zamknięcia. Ponieważ wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w północnej części kraju sprawił, iż większość mieszkańców zaczęła postrzegać energię atomową jako mniejsze zło, Greenpeace rozpoczął kampanię na rzecz podniesienia efektywności energetycznej jako znacznie rozsądniejsze alternatywy. W maju 1990 roku Greenpeace Austria zorganizował odwiedzaną przez blisko 10 000 osób dziennie wystawę pokazująca praktyczne możliwości rozwiązania problemów energetycznych, w tym projekt ekologicznego gospodarstwa domowego.


Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >