< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

GREENPEACE WSPIERA KANGURY

W październiku 1982 roku rozpoczęła się nowa kampania Greenpeace'u skierowana przeciwko komercyjnym polowaniom na kangury. Spośród 48 gatunków kangurów i walabi występujących pierwotnie na kontynencie australijskim, 7 gatunków już wyginęło, a 12 jest zagrożonych. Pięć gatunków jest zabijanych w Australii z przeznaczeniem na rynek wewnętrzny, a następne pięć stanowi ważny artykuł eksportowy, pomimo iż aż trzy z nich są wyszczególnione w Amerykańskiej Ustawie o Gatunkach Zagrożonych, nieobowiązującej niestety w Australii. Co roku w tym kraju zabija się 2-3 milionów kangurów i walabi, prawdopodobnie więcej niż jakichkolwiek innych dzikich ssaków na świecie.

Zabijanie kangurów usprawiedliwia się koniecznością ograniczenia ich populacji, która konkuruje o zasoby pokarmowe ze zwierzętami hodowlanymi. W rzeczywistości jednak najbardziej intensywne polowania mają miejsce na słabo zaludnionych i słabo wykorzystanych rolniczo obszarach, na których wypasane jest jedynie 10 procent australijskich owiec i bydła. Greenpeace rozpoczął kampanię przeciwko komercyjnym polowaniom na kangury zarówno z powodów etycznych, jak i ekologicznych. Walka z kangurami, jako przyczyną spadku produktywności farm, odwracała uwagę opinii społecznej od znacznie poważniejszego problemu, jakim jest postępująca erozja gleb, którą dotknęła 50 procent australijskich gruntów uprawnych. Władze przydzielające pozwolenia na polowania, zwykle ustalały liczbę zwierząt do odstrzału na poziomie 15 procent całej populacji. Nie brały jednak pod uwagę naturalnych katastrof, które powodują gwałtowny spadek liczebności populacji (podczas długotrwałej suszy nawet połowa populacji może umrzeć z powodu braku wody) ani kłusownictwa, którego ofiarą padało około miliona zwierząt.

Same polowania są okrutne i powodują cierpienie zwierząt. 90 procent z ogólnej liczby 2500-3000 myśliwych polujących na kangury, to tzw. niedzielni strzelcy. Do polowań używają reflektorów i strzelb o wielkiej sile rażenia. W czasie polowań znaczna ilość małych kangurów jest zabijana ręcznie, za pomocą kijów.

Kangury zabijane są dla mięsa i innych produktów z nich wyrabianych. Ponad 90 procent skór kangurzych wędruje do Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Kampania Greenpeace'u przeciwko handlowi materiałami uzyskanymi z zabitych zwierząt zakończyła się połowicznym sukcesem, kiedy to zakłady produkujące buty sportowe dla biegaczy wykonane ze skór kangurów postanowiły wycofać je z rynku.


skan - s. 40

Następny kangur pojawił się w zasięgu strzału.Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >