Tworzenie lokalnych form
ochrony przyrody

 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Towarzystwo na rzecz Ziemi

 

rysunek

 

 

W publikacji zamieszczono teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji
"Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody przez organy samorządu terytorialnego",
która odbyła się w dniach 21-21 marca 2001 roku w Osieczanach k. Myślenic.

 

Copyright © 2001

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tel./fax: 012/ 422 22 64
e-mail: office@fwie.eco.pl
http://www.fwie.eco.pl

 

Wydanie publikacji sfinansował

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
tel.: 012/422 94 90, 422 30 46

 

ISBN: 83-87331-27-9

 SPIS TREŚCI:

Ewa Gacka-Grzesikiewicz
Podstawy ochrony przyrody. Stan i perspektywy ochrony przyrody w Polsce

Magdalena Bar
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z grudnia 2000r. Uprawnienia samorządów i organizacji ekologicznych

Eugeniusz Dubiel
Waloryzacja przyrodnicza a plany zagospodarowania przestrzennego i projektowanie różnych form ochrony przyrody

Andrzej Sułkowski
Wybrane elementy szczegółowej problematyki przyrodniczej (środowiskowej) w opracowaniach planistycznych

Tomasz Walkowicz
Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania terenów zieleni miejskiej

Grzegorz Tabasz
Współpraca Stowarzyszenia GREENWORKS z lokalnymi samorządami w dziedzinie ochrony i zachowania różnorodności przyrodniczej i kulturowej

Robert Wawręty
Rzeka konfliktu

Jacek Warda
Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej na działania związane z ochroną przyrody

Ustawa o ochronie przyrody