SPIS TREŚCI

Roślina - funkcje życiowe

Roślina a środowisko

Drzewo w rękach człowieka

Zieleń w mieście

Rośliny wskaźnikowe

Rośliny wskaźnikow - tablice

List gończy do drzewa

Drzewa i krzewy

Drzewa i krzew - tablice

Karta zadrzewień

Barwy liści

Gazo- i dymoodporność drzew

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na drzewa i krzewy

Uszkodzenia, choroby, rany kory i gałęzi

Gleba

Jak powstaje gleba?

Rodzaje gleb

Siedliska i zbiorowiska roślinne

Typy zbiorowisk naturalnych. Warunki siedliskowe

Badanie odczynu pH gleby

Rekultywacja gleb

Arkusz oceny środowiska

Krążenie materii w przyrodzie

Magiczny las

Tysiące dotyków

Czy wiesz, że...

Bibliografia

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE