"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Statystyki

MOSTowe statystyki WWW dla ZB

MOSTowe liczniki dla ZB

UWAGA! Na początku kwietnia 2006 nastąpiła awaria serwera, od tego czasu liczniki liczą od nowa! Większość poniższych informacji ma więc charakter historyczny!

Od października 1995 do 31 grudnia 1997 prowadziliśmy siłami społecznymi eksperyment w postaci udostępniania kolejnych numerów miesięcznika, a od początku obecnego roku dwutygodnika "Zielone Brygady" - najpierw na serwerze AGH, a teraz SGH. Od początku bieżącego roku realizujemy program "Wzbogacenie Internetu o publikacje Wydawnictwa "Zielone Brygady" finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Eksperyment jest udany - licznik ustawiony na zero 1 marca 1997 roku pokazuje w dniu 31.08.98 - 2388 odwiedzających samą tylko stronę główną wydawnictwa. Faktyczna ilość odwołań do poszczególnych artykułów jest wielokrotnie większa, cały czas rośnie i zbliża się obecnie do ok. 1000-1500 czytelników miesięcznie (w ostatnich miesiącach). Oznacza to już teraz niemal podwojenie nakładu dwutygodnika "Zielone Brygady" (drukujemy 1500 egz. dwutygodnika czyli 3000 egz. miesięcznie).

Wartości powyższe podawane są szacunkowo, z pewnym przybliżeniem (raczej in minus, czyli faktyczna liczba czytelników może być jeszcze większa), gdyż niemożliwe jest dokładne sprawdzenie ilości osób, które odwiedzają/czytają elektroniczną wersje Wydawnictwa "Zielone Brygady". Uzasadnienie innej liczby odwiedzających w stosunku do wskazań licznika jest następujące: część osób łączy się bezpośrednio ze stronami interesujących ich materiałów - z pominięciem strony głównej Wydawnictwa (na której jest zainstalowany licznik). Lepszy obraz odwiedzających (ich liczba, miejsca, z których się łączą, oraz czego poszukują i czytają w Wydawnictwie) dają tzw. logi (zapisy serwera WWW informujące o tym, z jakiego adresu serwera bądź komputera zostało nawiązane połączenie oraz kiedy i jakie dokumenty zostały pobrane). Udało się uzyskać logi za okres 15 lipca 1996 roku do 7 listopada 1997 oraz z listopada i grudnia 1997 oraz od marca do października 1998. Pełny zestaw logów zajmuje odpowiednio ponad 6,5 MB i ponad 8,5 MB, dlatego umieszczony jest on czasowo na WWW pod adresami:

http://www.zb.eco.pl/statysty/logi97

http://www.zb.eco.pl/statysty/logi98

Na użytek wniosku do NFOŚ dokonaliśmy na podstawie posiadanych logów zestawienia pokazującego (w postaci plików xls które zamieściliśmy w w/w katalogach):

również na podstawie powyższych danych wyliczoną, przypuszczalną liczbę czytelników (przy założeniu odwiedzenia średnio 5 stron lub/i rysunków w czasie jednego połączenia). Abstrahując od możliwości precyzyjnego stwierdzenia, ile osób i ile razy łączy się z tego samego adresu (komputera/serwera, nie konta, choć i to możliwe!) na strony Wydawnictwa, wyraźnie można stwierdzić trend zwiększającej się liczby czytelników (zarówno połączeń z różnych serwerów, jak również liczby przeglądanych zasobów). Wyraźnie widać ponowny wzrost zainteresowania zasobami po okresie wakacyjnym.

Dokładne dane zamieszczone są w dołączonych do wniosku opracowaniach zestawienia "logów" stron Wydawnictwa dla obu wskazanych wyżej okresów (por. załącznik).

Należy zaznaczyć, że nasze Wydawnictwo jest również dostępne w innych miejscach sieci (kolejny powód, dla którego tak mało jest odniesień na stronę główną w stosunku do innych zasobów). Część danych ściągniętych na inne serwery (np. za pomocą programów typu "cache") jest tam odczytywane - z pominięciem odnoszenia się do serwera na SGH. Niemożliwym jest ocenić, jaki procent czytelników w ten sposób korzysta z zasobów, na pewno natomiast zwiększa to liczbę tychże czytelników (którzy nie są odnotowywani ani za pomocą licznika, ani logów). Tacy czytelnicy korzystają z naszego serwera tylko w wypadku ukazania się nowego numeru, które to dane po jednokrotnym "ściągnięciu" przez program cache'ujący nie są już odwiedzane u nas lecz lokalnie (na komputerach czytelnika). Liczba tych osób może być znaczna. Pokazują to również logi, gdzie wyraźnie widać, że czasem niektóre numery są ściągane w całości w przeciągu kilku(-nastu) minut, oraz adresy sieciowych serwerów są adresami programów typu "cache".

Od 30.11.98 posiadamy statystyki dla stron:


Od 2000 roku posiadamy MOSTowe statystyki i liczniki dla ZB:

UWAGA! Na początku kwietnia 2006 nastąpiła awaria serwera, od tego czasu liczniki liczą od nowa! Większość powyższych informacji ma więc charakter historyczny!


"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"