"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


WWWolontariusze

Oficjalna cześć projektu zakończona! Sprawozdanie i podziękowania dla WWWolontariuszyWskazówki dla WWWolontariuszy
(dotyczące internetowej wersji pisma ekologów "Zielone Brygady")Nazwy plików i odwołania do nich piszemy małymi literami!

Znaczniki HTML piszemy wersalikami (dla czytelności kodu).

W tekście nie stosujemy żadnych znaczków z zestawu Wingdings - zamieniamy je na odpowiadające im skróty literowe (ul., tel., fax, godz. oraz adresy internetowe: e-mail:, strona:), a pozostałe usuwamy.

Pliki, do których nie ma odwołania kopiujemy do podkatalogu "_sprawdz" danego numeru ZB.

Logo "Zielonych Brygad" do nr 5(11)/90 to 'Pismo obrońców środowiska' (zbpos.gif), a kolejne numery to już 'Pismo ekologów' (zbpe.gif).

Pliki HTML najlepiej edytować w edytorach tekstowych. Edytory typu WYSIWYG zaśmiecają kod. Szczególnie należy unikać edycji lub zapisu plików HTML w programach firmy Microsoft.

Pliki, w których potrzebne są poprawki będą przesyłane wwwolontariuszom pocztą elektroniczną.Nagłówek 1

<H2 ALIGN="CENTER">TYTUŁ PIERWSZEGO STOPNIA - TYTUŁ (przeważnie wersalikami)</H2>tekst

<P>akapit zasadniczej treści artykułu akapit zasadniczej treści artykułu akapit zasadniczej treści artykułu akapit zasadniczej treści artykułu akapit zasadniczej treści artykułu¶
<P>nowy akapit zasadniczej treści artykułu nowy akapit zasadniczej treści artykułu nowy akapit zasadniczej treści artykułu¶Nagłówek 2

<H3>TYTUŁ DRUGIEGO STOPNIA - ŚRÓDTYTUŁ (przeważnie wersalikami)</H3>Nagłówek 3

<ADDRESS><P ALIGN="RIGHT"><B>podpis z adresem</B></ADDRESS>Nagłówek 4

<BR><BR>
<TABLE BORDER><TR><TD>
kontakt, adres instytucji<BR>
kontakt, adres instytucji¶
</TD></TR></TABLE>notka

<SMALL>
<DIV>*) tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu tekst przypisu</DIV>
<DIV>1) tekst pierwszego punktu przypisu tekst pierwszego punktu przypisu tekst pierwszego punktu przypisu tekst pierwszego punktu przypisu</DIV>
<DIV>2) tekst drugiego punktu przypisu tekst drugiego punktu przypisu tekst drugiego punktu przypisu</DIV>
<DIV>3) itd.</DIV>
</SMALL>numer_1 - numerowanie (1, 2, 3, ...)

<OL>
<LI>1) punkt pierwszy punkt pierwszy punkt pierwszy punkt pierwszy punkt pierwszy punkt pierwszy¶
<LI>2) punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi punkt drugi¶
<LI>3) itd.¶
</OL>numer_a - numerowanie (a, b, c, ...)

<OL TYPE="a">
<LI>a) punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a punkt a¶
<LI>b) punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b punkt b¶
<LI>c) itd.¶
</OL>wyliczenie

<UL>
<LI>punkt pierwszy wyliczenia punkt pierwszy wyliczenia punkt pierwszy wyliczenia punkt pierwszy wyliczenia punkt pierwszy wyliczenia punkt pierwszy wyliczenia¶
<LI>punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia punkt drugi wyliczenia¶
<LI>itd.¶
</UL>indeks górny (m.in. odsyłacze do przypisów)

<SUP>tekst podniesiony</SUP>indeks dolny

<SUB>tekst obniżony</SUB>pogrubienie

<B>tekst pogrubiony, a także styl "tłuste"</B>kursywa

<I>tekst pochylony</I>podkreślenie

<U>tekst podkreślony</U>mała czcionka

<SMALL>tekst pisany małą czcionką</SMALL>duża czcionka

<BIG>tekst pisany dużą czcionką</BIG>łamanie wierszy

<BR>tabele

<BR><BR>
<TABLE BORDER>
pierwszy wiersz tabeli <TR><TD>komórka tabeli</TD><TD>komórka tabeli</TD></TR>
drugi wiersz tabeli <TR><TD>komórka tabeli</TD><TD>komórka tabeli</TD></TR>
ostatni wiersz tabeli <TR><TD>komórka tabeli</TD><TD>komórka tabeli</TD></TR>
</TABLE>grafika

<IMG SRC="plik.roz" ALT="krótki opis grafiki">

Sprawdź (w przeglądarce), czy wymiary grafiki są prawidłowe (czy nie są zbyt duże lub zbyt małe).Plik HTML powinien być zapisany jako plik tekstowy w formacie 8.3, bez polskich liter, którego nazwa wskazuje dany dział (przykłady: "polemiki.htm", "donosy.htm", "recenzje.htm", "refleksj.htm", "woda.htm", "raporty.htm", "nato.htm", "ogloszen.htm", "zapowied.htm", "prezenta.htm", i in.).Skopiuj poniższy plik. Znajdziesz w nim szablony, przykłady i dodatkowe instrukcje.

www.zip (nowa wersja, 157KB)Zapoznaj się także z działem o stylach ZB w Poradniku zielonego dziennikarza."Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"