Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

WIEŚ - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001

KARTA 21 - MANIFEST DLA POLSKIEJ WSI XXI WIEKU

My niżej podpisani uważamy, że olbrzymie problemy innych krajów związane z przemysłowymi metodami produkcji żywności są poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi, dlatego niezależnie czy Polska przystąpi czy nie do Unii Europejskiej

Rząd Polski powinien:

Rząd Polski nie powinien:

Wzywamy Rząd Polski do:

Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC
i niżej podpisani wg załączonych list


DataMiejscowość

Jako oficjalny przedstawiciel organizacji ......................................................................... oświadczam, że nasza organizacja popiera "KARTĘ 21 - Manifest dla polskiej wsi XXI wieku". Nasza organizacja liczy .......... członków.

Podpis i pieczęć ...............................

Stanowisko w organizacji ..........................Podpisy przedstawicieli organizacji odesłać pod adresem: Jadwiga Łopata, 34-146 Stryszów 156.
Petycja dla osób prywatnych jest na rozkładówce.

[ English version ]WIEŚ - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]