Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

AUTORZY - ZB nr 4(162)/2001, czerwiec 2001

Autorzy numeru:

Borkacki Robert 56
Czerny Jerzy 1, 4, 22
Dakowski Mirosław 12, 13
Fularz Adam 16, 18, 27
Gorczyca Krzysztof 41
Jakobschy Sebastian 28
Jaszke Justyna 29
Krygier Barbara 47
Lewandowska Beata 60

Lewandowski Krzysztof 46
Maciążek Justyna 61
Maliszewska Iwona Ewa 45, 55
Matusiak Joanna 14
Mysłajek Robert W. 44
Sobańska Iwona 29
Szarmach Paweł 39
Wietrzny Krzysztof 10
Zawadzki Paweł 54

rysunek

Grafika wewnątrz numeru:

Gach Jarosław 46

Okładka:

na okładce: zdjęcie z akcji rowerowej - p. s. 56

foto: Monika i Andrzej Wieczorek

skład: Jackowski Roger (skład studio graficzne OLE na sprzęcie podarowanym przez Polskie Biuro REC).

Preferujemy odbitki 9 x 13 papier błysk, najlepsze są kadry z dużym marginesem ze wszystkich stron wokół obiektó(w) centralnego (centralnych), oczywiście fajnie jeśli zdjęcie (zdjęcia) byłoby jak najbardziej efektowne plastycznie (gra kolorów, ciekawa, zrównoważona kompozycja). Można także przysyłać slajdy 35 mm. Wysyłka odbitek na adres:

Stowarzyszenie
Obywatelska Liga Ekologiczna
Zbyszka z Bogdańca 56, 80-419 Gdańsk
roger@ole.most.org.plAUTORZY - ZB nr 4(162)/2001, czerwiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]