ZB 4(172), kwiecień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Różne
 

Co to jest WISE?

Mała, silna, a jeśli trzeba, uparta organizacja.

Sieć WISE została założona w 1978 r. Od tego czasu WISE dostarcza tysiącom grup, niezależnej, solidnej i użytecznej informacji. Jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą z małymi, niezależnymi organizacjami.

Po ponad 20 latach kampanii przeciw energii atomowej znamy ten ruch na wylot. Organizujemy spotkania z innymi aktywistami, wywiady dla prasy, pokazy filmowe oraz spotkania z fundatorami. Pomagamy grupom znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania. Wymieniamy idee i doświadczenia nt. działań, kampanii, analiz strategicznych oraz - entuzjazm.

Nasza gazetka jest ważnym narzędziem. Od 1978 r. wydajemy ją 20 razy w roku. Mamy też rosyjską wersję, wydawaną 10 razy w roku przez WISE Kaliningrad. Przygotowujemy wersję hiszpańską.

World Information Service on Energy - WISE
P.O. Box 59636 1040 LC, Amsterdam, The Netherlands
tel.: + 31 20 6126368
fax: + 31 20 6892179
e-mail: wiseamster@antenna.nl
www.antenna.nl/wise

Natura w czasie wojny

Agresja izraelska przeciwko bezpieczeństwu środowiska naturalnego w Palestynie: http://www.seu.ru/projects/eng/war.

Światowe media przez dłuższy już czas wypełnione są raportami o tragicznych wydarzeniach w Izraelu i Palestynie. Ludzie zabijają ludzi, dokonują samobójczych zamachów.

Raporty medialne koncentrują się na aspektach terytorialnych, etnicznych, politycznych oraz religijnych tej tragedii, w związku z czym elementy środowiska naturalnego umykają uwadze reporterów. Jednakże zniszczenie środowiska jest także przyczyną wrogiego nastawienia stron konfliktu a nie tylko konsekwencją wojny.

Raport z palestyńskiego Ministerstwa do Spraw ochrony Środowiska Naturalnego umieszczony na załączonym linku, przedstawiony jest przez członków ISEU: Imad El Baba i Makhmoud El Boutmekha, aktualnie pracujących w ministerstwie. El Baba jest ichtiologiem, absolwentem Uniwersytetu Kiszyniów (Mołdawia) pracuje w Departamencie Ochrony Różnorodności w Środowisku Naturalnym, natomiast Makhmoud El Boutmekh jest zatrudniony w Departamencie Zarządzania Terenami Nieuprawnymi.

The SEU TIMES, Socio-Ecological
Union Newsletter,
N 2(24), APRIL 2002,
Published by
Socio-Ecological Union International,
Center for Coordination and Information,
seu-times@seu.ru

tłum. Kaśka Leśniak

Do mieszkańców Krakowa i okolic

Szukam właściciela dla żółwia wodno-lądowego. Żółw znajduje się teraz w jednym z krakowskich liceów. Znalazł się tam najprawdopodobniej z powodu braku odpowiedzialności jego byłego właściciela, nie przez niemożność dalszej opieki nad nim. Obecne jego warunki nie należą do najgorszych, ale też nie są dobre (akwarium jest ok. 2,5 x większe od samego żółwia, może on poruszać się jedynie tam i z powrotem na bardzo małej powierzchni ograniczonej jeszcze przez kamienną wysepkę). Zależy mi na tym, by go stamtąd wyciągnąć, a sama nie mam warunków, by się nim zająć. Jest on długi na ok. 20 cm. Wymaga akwarium z wodą i wysepką, na której może odpocząć lub wygrzewać się pod lampką lub na słońcu (temp. wody 28C - konieczna jest grzałka i termometr). Wodę zmienia się 2 razy w tygodniu. Żółw ten jest mięsożerny, karmi się go specjalną granulowaną karmą.

Potrzebuję kogoś, kto przyjmie na siebie odpowiedzialność opieki nad długowiecznym gadem i zapewni mu lepsze warunki.

Barbara Stadnik
tel. 644-55-92

PS

Swoją drogą to straszne jak rządzimy życiem zwierząt, które powinny być dzikie.

rys. Jarek Gach


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]