ZB 4(172), kwiecień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

Ogólnopolska konferencja
"Odnawialne źródła energii
jako element planowania rozwoju lokalnego"

Warszawa, 9-10 maja 2002 r.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, ul. Wawelska 52/54, sala 324

 • Polityczne i finansowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej: Polityka rozwoju wsi i rolnictwa - miejsce odnawialnych źródeł energii; Odnawialnej źródła energii w polityce energetycznej państwa; Znaczenie odnawialnych źródeł energii w planowaniu na szczeblu powiatów; Perspektywy współpracy międzynarodowej dla rozwoju polskiej energetyki odnawialnej; Inwestycje w energetyce odnawialnej w Polsce - warunki finansowania inwestycji; Wpływ wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na realizację zadań własnych samorządów; Szanse rozwoju rynku pracy dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
 • Ocena oddziaływania na środowisko energetyki odnawialnej: Wymagania i procedury ocen oddziaływania na środowisko zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska; Doświadczenia krajów europejskich w zakresie oceny wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko i krajobraz; Metody i narzędzia stosowane przy ocenie oddziaływania na środowisko; Wytycznych do wykonywania i oceny raportów oddziaływania inwestycji na środowisko i krajobraz

Istnieje możliwość umieszczenia reklam oraz sponsorowania konferencji. Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

22/6466850, 6466854 w. 122
joannad@ibmer.waw.pl
http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec/konf_maj.html

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
Instytut Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
RES OPET Poland

Alternatywna ekonomia

W maju 2002 odbędzie się szkolenie koordynatorów alternatywnej, bezodsetkowej sieci gospodarczej LCC. Szkolenie prowadzą specjaliści z USA i Holandii. Aktywizacja sieci jest planowana na drugą połowę 2002 r. Szkolenie jest płatne. Liczba miejsc ściśle ograniczona. Chętnych prosimy o kontakt e-mailowy na lcc@lcc.eco.pl

Ekofrontacje 2002

Wałbrzych - Szczawno Zdrój 20.6 -22.6.2002.

20.6 - piątek "Region"

 • Warsztat publicystyczno-literacki "Niełatwa sztuka pisania o przyrodzie" - Olga Tokarczuk
 • Ogłoszenie wyników konkursu publicystyczno-literackiego i rozdanie nagród
 • "Oddolne inicjatywy społeczne w Poznaniu"
 • "Społeczność lokalna Wałbrzycha wobec problemu utylizacji odpadów" - R. Jakubowski
 • "Hipermarkety a ekologia miasta" - L. Kipiński

21.6 - sobota

 • Warsztat terenowy "Ochrona gatunków zagrożonych w Książańskim PK" - K. Żarkowski
 • "Możliwości ochrony gatunkowej w społecznych działaniach oddolnych" - K. Żarkowski
 • "Świadomość ekologiczna Polaków" - T. Berger
 • "Społeczność lokalna, a ochrona dzikiej przyrody na przykładzie Parków Narodowych" - J. Korbel
 • "Alternatywne działania oddolne w społeczeństwie polskim w ostatnich dwóch dekadach" - J. Waluszko
 • "System LETS w Wałbrzychu" - A. Rubacha, P. Stefanow, R. Jakubowski
 • "Koncert bębniarsko-wokalny" Wolimierz/Obora

22.6 - niedziela

 • Prezentacja i degustacja zdrowej żywności
 • "Środki masowego przekazu - kształtowanie w opinii publicznej wizerunku ochrony środowiska" - R. Jakubowski
 • "Terroryzm i antyterroryzm? Czy starcie dwóch kultur? " - M. Głogoczowski
 • "Wpływ militaryzmu na środowisko naturalne" - P. Bein
 • Warsztat muzyczny "Misy tybetańskie" - Hubert Napiórski

Szkolenie
strażników miejsc przyrodniczo cennych

Wałbrzych 30.6 - 4.7.2002, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Książański Park Krajobrazowy, Masyw Chełmca.

30.6

 • rano: zbiórka uczestników
 • popołudnie - wieczór: "Projekt Dzika Polska" - Remigiusz Okraska

1.7

 • rano: warsztat "Przyroda PK Sudetów Wałbrzyskich - czynna ochrona Niepylaka Mnemozyne i chronionych sów" - Krzysztof Żarkowski
 • popołudnie - wieczór: przeźrocza + wykład "Gatunki chronione w Parkach Krajobrazowych regionu wałbrzyskiego (z wyszczególnieniem ptaków)" - Krzysztof Żarkowski

2.7

 • rano: spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Wałbrzyskiego
 • popołudnie: gawęda "Historia i mistyka Sudetów Wałbrzyskich" - Henryk Waniek

3.7

 • rano: warsztat "Walory ekologiczne lasów podgórskich" - Janusz Korbel
 • wieczór: warsztat "Magiczny krąg" - Janusz Korbel

4.7

 • rano: warsztat terenowy "Osobliwości przyrodnicze Książańskiego PK" - Krzysztof Żarkowski
 • popołudnie: warsztat "Przeobrażenia przyrodnicze regionu w dziejach" - Rafał Jakubowski
Rafał Jakubowski
Wałbrzyski Oddział PNRWI
al. Wojska Polskiego 2/1
58-310 Szczawno Zdrój
tel. 0608154216


Targi Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji oraz Targi Energetyki i Ochrony Środowiska


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]