ZB 10(178), październik 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
oraz International Institute for Applied Systems Analysis Laxenburg, Austria zapraszają wszystkich zainteresowanych na kurs:

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW.
NOWE PODEJŚCIE DO WYZWAŃ W BIZNESIE, POLITYCE I EKOLOGII

WYZWANIE
Zwiększające się tempo zmian w biznesie, technologii i polityce oraz wzrastająca złożoność świata, w którym żyjemy, stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. W jaki sposób możemy efektywnie radzić sobie ze złożonością i nieprzewidywalnością? Dyscypliny akademickie takie jak: ekonomia, ekologia, socjologia i politologia dostarczają użytecznych uproszczeń, ale budowane na ich podstawie modele myślowe są często niespójne i niekompletne, rzadko biorą pod uwagę zjawiska nieliniowe lub niejednorodną strukturę przestrzenną. W efekcie nie potrafimy w wiarygodny sposób przewidywać zachowania złożonych układów. Nauki systemowe dostarczają innowacyjnych metod do opisywania, komunikowania i sprawdzania naszego rozumienia tego, jak zachowanie systemu wynika z jego struktury. Modele komputerowe pozwalają nam badać dynamikę przyszłości i przeszłości, umożliwiając testowanie naszych założeń dotyczących oddziaływań pomiędzy częściami systemu.

ODPOWIEDŹ
Politechnika Wrocławska razem z International Institute for Applied Systems Analysis zapraszają do wzięcia udziału w kursie "Modelowanie komputerowe złożonych systemów". Celem kursu jest przedstawienie podstawowych narzędzi do tworzenia komputerowych modeli układów złożonych, które znajdują zastosowanie w biznesie, sektorze publicznym i wielu dziedzinach akademickich. W oparciu o wzięte z życia przykłady zaprezentowany zostanie alternatywny sposób myślenia - myślenie systemowe, uzupełniające i pogłębiające naszą intuicję. Będzie możliwe praktykowanie sztuki tłumaczenia idei i przekonań na modele myślowe oraz ich weryfikacji przez symulacje komputerowe. Kurs będzie prowadzony w sposób interaktywny za pomocą gier, zajęć w laboratorium komputerowym, projektów grupowych, dyskusji oraz wykładów.

Kurs odbędzie się w miesiącach luty-czerwiec 2003 r. na Politechnice Wrocławskiej. W jego ramach przewidziane są trzy sobotnio-niedzielne spotkania oraz indywidualna praca w systemie nauczania na odległość. Warunkiem przyjęcia jest dobra znajomość języka angielskiego ze względu na fakt, że większość zajęć odbywa się w tym języku. Opłata wynosi 500 zł za cały kurs. Dla studentów, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia opłata wynosi 125 zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 15.1.2003.

Więcej informacji o kursie:
Piotr Magnuszewski
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71/3202918, e-mail: piotrm@if.pwr.wroc.pl, http://dyna.if.pwr.wroc.pl/cmcs


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ

Z inicjatywy Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu problematyki odnawialnych źródeł energii. Celem Warsztatów jest:

  • przygotowanie pedagogów do uatrakcyjnienia i upraktycznienia prowadzonych zajęć
  • powrót szkoły do swej istotnej roli informowania lokalnej społeczności o ważnych problemach
  • włączenie się w ogólnoświatową walkę o ograniczenie emisji gazów pochodzących z procesu spalania paliw kopalnych.

W tej chwili, po powodziach w Europie Środkowej i "Szczycie Ziemi" w Johannesburgu nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna i perspektywiczna jest to problematyka.
Program Warsztatów przewiduje 49 godzin zajęć prowadzonych wspólnie lub w grupach nt termo i elektrokonwersji energii słonecznej, energetyki wiatrowej oraz pozyskiwania energii z biomasy, pozyskiwania biopaliw i biogazu. Uczestnicy otrzymują szkolenie oraz materiały drukowane dostosowane do prowadzenia zajęć szkolnych.
Warsztaty organizowane są przy minimalnym finansowym obciążeniu uczestników i są aktualnie w toku.
Według naszego rozeznania jest to pierwsza taka inicjatywa podjęta w kraju. Osoby lub grupy osób zainteresowane organizacją podobnych szkoleń mogą uzyskać informacje pod adresami e-mail:

nibrelf@intertele.pl albo wiece@poczta.onet.pl

Aleksander B. Szymański

WARSZTAT "ZGROMADZENIE WSZYSTKICH ISTOT"

23-25.1.2003 w Ochotnicy Górnej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego odbędzie się Zgromadzenie Wszystkich Istot - zajęcia przeznaczone dla ludzi pragnących podjąć próbę przełamania egocentrycznego spojrzenia na otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na sieć połączeń i zależności w przyrodzie. Warsztat odwołuje się do zasad głębokiej ekologii, oparty jest o starą legendę i rytuały pochodzące z różnych kultur oraz o współczesną psychologię.

Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Koszt udziału w warsztacie 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod adresem:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33/8171468 Radosław Ślusarczyk
e-mail: suchy@pnrwi.most.org.pl

VEN. DHYANI YWAHOO W POLSCE

 

Wszystkich tych, którzy są zainteresowani uczestnictwem w wykładzie i warsztacie czirokezkiej nauczycielki Ven. Dhyani Ywahoo, z radością informujemy, że zajęcia te odbędą się w piątek, sobotę i niedziele - 7-8-9.2.2003.*)

Czcigodna Dhyani Ywahoo jest duchową przywódczynią Czirokezów (Tsalagi; Aniyunwiwa) z Zielonych Gór oraz w dwudziestym siódmym pokoleniu strażniczką spuścizny linii rodu Ywahoo, nauczycielką rdzennej duchowości swego narodu oraz buddyzmu tybetańskiego. Wraz z takimi nauczycielami jak Sun Bear, Twylah Nitsch, Wallace Black Elk, Philip Deere i Rolling Thunder była jedną z pierwszych osobistości ze świata Indian Ameryki Północnej, które rozpoczęły dzielenie się tradycyjną wiedzą duchową z białymi ludźmi.

Pod koniec lat 1960-tych Dhyani Ywahoo założyła w Bristolu (USA, stan Vermont) Sunray Meditation Society - afiliowaną przy ONZ organizację pozarządową, działającą na rzecz światowego pokoju. W jej ramach prowadzone są studia nad rdzenną duchowością Indian obu Ameryk i nad buddyzmem tybetańskim. Więcej o Dhyani Ywahoo oraz o SMS można się dowiedzieć na internetowej stronie: www.sunray.org.

Dhyani Ywahoo w trakcie swego pobytu wygłosi wykład oraz poprowadzi dwudniowy warsztat. Tematem zarówno wykładu jak i warsztatu będzie: tradycyjne indiańskie koło mądrości i uzdrawiania oraz mandala, jako narzędzia osobistego rozwoju ("Using the Medicine Wheel - Mandala for Personal Transformation").

Wykład odbędzie się w Krakowie 7.2 (piątek) o godz. 1800 w sali 331 (III piętro), w Instytucie Psychologii UJ przy Al. Mickiewicza 3. Jeśli chodzi o jego koszt, to ważnym aspektem duchowej tradycji rdzennych Amerykanów jest przekonanie, że korzyści z nauk odnosimy tylko wtedy, jeśli obdarowujemy nauczyciela, który nas naucza. Zatem - jako że równocześnie chcielibyśmy, aby jak największa liczba ludzi mogła wysłuchać wykładu Dhyani Ywahoo - zdecydowaliśmy się na wolne datki tuż przed wykładem.
Warsztat odbędzie się 8-9.2, w Krakowie-Witkowicach w Szkole Podstawowej nr 68 przy ul. Porzeczkowej 2. Dojazd autobusem nr 115 z przystanku przy Dworcu PKP Kraków Główny. Początek godz. 930. Zakończenie: ok. 1700. Koszt jest niższy niż planowaliśmy i wynosi:
130 $ dla cudzoziemców
380 PLN dla pracujących
300 PLN dla studentów

Inne informacje:
barteq@apple.phils.uj.edu.pl
Zapisy: Katarzyna Kost 12/657-84-91 lub tuż przed warsztatem.

*) Dhyani Ywahoo znów w Polsce! [w:] "Zielone Brygady" nr 7/2002, s. 63: http://www.zb.eco.pl/zb/175/zapowied.htm#ywahoo
 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]