BZB nr 12 - Z Ziemi moja radość. Antologia poezji ekologicznej


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222264, 222147 w.28, fax: 48/12/222264, 222147 w.22
E-mail: zielbryg@gn.apc.org
konto: FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-2710-00 BOS SA O/Kraków

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm,
a także feminizm, antymilitaryzm, anarchizm, New Age.

Wydajemy:

Ponadto wydaliśmy:
"Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym" (nakład wyczerpany),
"Cztery nowe grupy pokarmów" (nakład wyczerpany)
oraz broszurę w języku rosyjskim o prawach zwierząt (nakład wyczerpany).

Jest też możliwość zakupienia starych numerów na dysku oraz ściągania nowych z listserv@plearn.bitnet (get greenspl filelist).

Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru). Nie należy jednak wpłacać na stare numery ani na broszurki bez uzgodnienia z redakcją, gdyż ich nakład może okazać się wyczerpany.


BZB nr 12 - Z Ziemi moja radość. Antologia poezji ekologicznej | Spis treści