BZB nr 16 - Chorał kniei


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222147, 222264 w. 28, 33, fax: 48/12/222147, 222264 E-mail: zielbryg@gn.apc.org
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb, http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB/Welcome.html
NIP 676-10-21-929, konto: FWIE - ZB, nr 630106-105428-27005-00 BOS SA O/Kraków

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm,
a także feminizm, antymilitaryzm, anarchizm, New Age.

Wydajemy:

Ponadto wydaliśmy:
"Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym",
"Cztery nowe grupy pokarmów"
oraz broszurę w języku rosyjskim o prawach zwierząt.

Nakład większości w/w wydawnictw jest wyczerpany.


BZB nr 16 - Chorał kniei | Spis treści