[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Jadwiga Badowska

DZIWNY OGRÓD
projekt okładki i ilustracje
Tadeusz Badowski

BZB nr 28

Okładka

SPIS TRE¦CI:Wydanie I

Kraków 1998

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków
tel. 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 28, 33
fax 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 22, 26
zb@zb.most.org.pl, http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB
http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 28

Skład i redakcja serii: Andrzej Żwawa

Posłowie: Ignacy Fiut

Notka biograficzna: Izabela Bilska

Wydanie dzięki dotacji
Fundacji im. Antoniego Wi¶niewskiego

ISBN 83-87331-09-0


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]