BZB nr 28 - Dziwny ogród


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222264, 222147, 4295332 w. 28, 30, fax w. 22, 26
E-mail: zb@zb.most.org.pl, http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB
http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm,
prawa ludzi, prawa zwierząt...

Od maja '89 do stycznia '98 wydaliśmy m.in. następujące periodyki:

W serii Biblioteka "Zielonych Brygad" wydaliśmy od 1993 r. 27 pozycji, w sprzedaży są jeszcze:

nr 17 Robert Drobysz Niemi szamani - 1 zł (zob. ZB nr 1(91)/97, s.71; 4(94)/97, s.89)1.

nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa) - 2 zł (zob. ZB nr 5(95)/97, s.96).

nr 19 Janusz Reichel Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze - 2 zł (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98).

nr 20 Per Herngren Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa - 5 zł (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92, 8(98)/97, s.98, 9(99)/97 s.88).

nr 21 Między lobbingiem a obywatelskim nieposłuszeństwem (pod. red. Piotra Frączaka) - 1,5 zł.

nr 22 Krzysztof Czuchra Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków - 2 zł.

nr 23 Piotr Szkudlarek Dostęp do informacji - poradnik - 2 zł.

nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych (praca zbiorowa) - 2 zł.

nr 25 Adam Stawny Wegetarianizm - sposób na życie - 5 zł.

nr 26 My, zwierzeta (praca zbiorowa) - 5 zł.

nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscelanea - 15 zł

to tylko cześć naszej oferty!


BZB nr 28 - Dziwny ogród | Spis treści