< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

DOBRA "PRASA" NIE JEST ZŁA*)

MEDIA

Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać przy każdym wydarzeniu, które organizujemy (konferencja prasowa, informacja dla prasy, demonstracja, wiec), to:

czy potrzebujemy, by informacja o wydarzeniach znalazła się w mediach? Czy też wydarzenie to jest organizowane z powodów innych, niż te, które wymagają informacji w mediach? Jeśli informacja w mediach jest potrzebna, przesłanie może dotrzeć do znacznie większej liczby ludzi, niż jest obecne przy wydarzeniu, o ile zostanie to zorganizowane w odpowiedni sposób.

Istnieje kilka sposobów organizowania wydarzenia, tak aby informacja o nim znalazła się w środkach masowego przekazu:

Wizerunek akcji - zdjęcia i wideo

W jaki sposób dostarczyć środkom masowego przekazu tylu informacji, ilu potrzebują, by przedstawić Waszą sprawę?

Informacja prasowa powinna być zorganizowana w następujący sposób (patrz załączona informacja):

Na górze:nazwa organizacji.
Poniżej:data informacji prasowej. Może zawierać ograniczenie (embargo; do publikacji wyłącznie od dnia......, ale takiego ograniczenia należy używać ostrożnie. Ograniczenia są często łamane przez prasę). Embarga można używać łącznie z raportem, który ma być opublikowany kilka dni później, ale będzie musiał być uprzednio przeczytany przez dziennikarzy. Bardzo tajne informacje nie powinny być ogłaszane przed datą, kiedy mają się ukazać.
Kontakt:nazwisko i numer telefonu członka organizacji, od którego można otrzymać więcej szczegółów. Należy się upewnić, że pod tym numerem telefonu zawsze będzie ktoś obecny, nawet, kiedy akcja się już rozpocznie. Jeśli możliwe, należy mieć telefon albo radio na miejscu wydarzenia albo też wyznaczyć osobę, obecną przy akcji i regularnie telefonującą do osoby kontaktowej z informacjami, co dzieje się na miejscu.

Pamiętajcie o ostatecznym terminie - zamykaniu numeru/wydania

Telewizja, dziennikarze, agencje prasowe - wszyscy oni pracują do nie przekraczalnego terminu, jakim jest zamknięcie numeru/wydania. Lokalne media mogą mieć mniej napięte terminy zamknięcia i w ten sposób można przekazać więcej informacji. Dobrze jest sprawdzić, jakie terminy zamknięcia mają poszczególne środki masowego przekazu - godzinne (agencje prasowe, radio, TV), dzienne (gazety), tygodniowe (tygodniki) czy miesięczne (miesięczniki).

WSPÓŁPRACA Z PRASĄ
DLA DZIAŁACZY Z MISJĄ I PRZESŁANIEM


OPRACOWANIE TEMATU

W najprostszy sposób można określić media jako środek przekazywania informacji. Zdolność reakcji danej osoby na informację jest bezpośrednio zależna od ilości interferencji obecnej podczas przekazu. Zacznij od prostego i jasnego przekazu i określ najkrótszą drogę do twojej grupy celowej.

Telewizja i w pewnym stopniu media elektroniczne zmieniły ten prosty scenariusz. Według guru mediów, Tony Schwartza, jesteśmy stale bombardowani tak wielką ilością informacji, że wyłącznie bodziec, który wyzwala reakcję, jest rzeczywiście skuteczną komunikacją. Nie powinniście pojawiać się po prostu z uprzednio przygotowaną informacją, ale musicie zacząć ostrożnie planować, biorąc pod uwagę reakcję, którą chcecie wywołać. Musicie dostosować wasze przesłanie do tej reakcji.

Nikt lepiej nie spożytkował tej teorii resonant communications (komunikacja z oddźwiękiem społecznym), niż twórcy wizerunku administracji Reagana. Reagan zawsze uderzał, jak nazwał to Schwartz, we właściwą strunę, angażując społeczeństwo. Pamiętacie reklamy "Poranek w Ameryce"? Wyłącznie opierając się na zaufaniu, ewokowały uczucie, że Reagan mógł zmienić kierunek, w którym podążała Ameryka. To pozwoliło Reaganowi naprawdę spróbować zmienić ten kierunek.

Jak można określić temat i przesłanie, które uderza w tą odpowiednią strunę?

 1. Jasno określ reakcję, jaką chcesz wywołać.
 2. Pomyśl o grupie celowej - u kogo chcesz wywołać reakcję.
 3. Temat musi być zrozumiały, a przesłanie jasne i proste.

POMYŚL O GRUPIE CELOWEJ

Jednym z najlepszych sposobów stworzenia tematu czy przesłania, które naprawdę działa, jest określenie, kim naprawdę jest twoja grupa celowa, do kogo się zwracasz. Stanowczo za często aktywiści wpadają w pułapkę kazań do nawróconych, przekonując do rzeczy, z którymi określona publiczność się zgadza.

Pomyśl o swoim stylu życia. Prawdopodobnie pracujesz z grupą ekologów albo działaczy na rzecz sprawiedliwości społecznej, przez co zapewne sympatyzujesz z szeregiem liberalnych (lewicowych w USA) poglądów. Wielu twoich przyjaciół pracuje w grupach zaangażowanych społecznie. Ogólnie, nie są to ludzie, do których trzeba dużo mówić. Są już po twojej stronie i często nie są tymi, którzy są bezpośrednio dotknięci problemami, którymi się zajmujesz.

Teraz pomyśl, jak różnie mówiłbyś o tych problemach z przyjaciółmi, z pracownikami wielonarodowej korporacji czy konserwatywnym (prawicowym) kandydatem politycznym. Odpowiednio budując swoje przesłanie dla danej grupy celowej, zmienisz prawdopodobnie wszystko od słownictwa do struktur gramatycznych. (...)

Reasumując, zacznij od najważniejszych spraw:

 1. Określ swoje cele, grupę celową i rodzaj reakcji, którą chcesz wywołać.
 2. Stwórz dla problemu temat, który wywoła pożądaną reakcję. Planuj z góry, jakie chciałbyś zobaczyć następnego dnia nagłówki artykułów o twojej akcji.
 3. Zaprojektuj przesłanie, mając na uwadze temat i reakcję.
 4. Pamiętaj, że nie ma nic złego w powtórzeniach zasadniczego przesłania. Pamiętaj, masz obraz. Wzmocnij przesłanie obrazem.
 5. Szczegółowo poinformuj wszystkich uczestników protestu o strategii wobec mediów i przećwicz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, najlepiej przed kamerą, a z pewnością w parach.
 6. Określ kontrargumenty. Zastanów się, jakiej argumentacji będzie używać druga strona, aby podkopać twoją pozycję; przygotuj odpowiedzi.

OBŁASKAWIAJĄC PRASĘ

Jednym z najlepszych sposobów korzystnego wpływania na jakość informacji o wydarzeniach jest edukacja prasy i informowanie jej o szczegółach problemu zanim odbędzie się wydarzenie. Podając prasie wszystkie istotne informacje o problemie i dając do zrozumienia, że wasza grupa jest istotnie zaangażowana, przezwyciężycie wrażenie, że jesteście mało wiarygodni i nie warto o was pisać.

Ogólnie rzecz biorąc, dziennikarz zajmujący się ekologią jest dobrem rzadkim. Ochrona środowiska jest zazwyczaj opisywana przez dziennikarza "od wszystkiego", który jest specjalnie zainteresowany problemem. Osoba ta zapewne nie będzie miała czasu, żeby doskonale orientować się we wszystkich sprawach ochrony środowiska, dotyczących jego/jej miejscowości. I tutaj jest wasza rola. Utrzymuj kontakt z prasą w waszym regionie. Informuj ich o tym, co się dzieje. Istnieją szansę, że jeśli pojawia się temat, o którym gazety nie piszą, to jest to spowodowane niepoinformowaniem dziennikarzy albo niewytłumaczeniem im istoty problemu w taki sposób, aby problem wydawał im się na czasie.

Pamiętajcie, że typowy dziennikarz, redaktor czy producent może otrzymywać nawet sto informacji dziennie. W rezultacie wiele faksów, informacji i telefonów jest po prostu ignorowanych. Jeśli organizacja czy osoba wyrobi sobie opinię alarmującej o byle czym, jest rutynowo omijana przez dziennikarzy.

Uważajcie na czas zamknięcia wydania. Nie dzwoń do producenta, kiedy program właśnie trwa czy do dziennikarza, kiedy zamyka numer. Jeśli obiecasz wysłać coś w określonym czasie albo zadzwonić, zrób to. Profesjonaliści z mediów zawsze docenią, jeśli uważasz na to, do kiedy muszą przygotować materiał i zamknąć wydanie.

Jako działacz, pracujący nad wybranym zagadnieniem, jesteś niejako zobowiązany nawiązać bardziej towarzyskie stosunki z dziennikarzami w mieście czy regionie. Informuj ich pocztą, telefonicznie czy na okazjonalnych spotkaniach i wykreuj się na wiarygodne i poważne źródło informacji.

Zanim zadzwonisz do dziennikarza, zapamiętaj:

 1. Masz wiedzieć, co chcesz powiedzieć, zanim zadzwonisz i masz mówić zwięźle.
 2. Przyjrzyj się problemowi z wielu stron. Jak wpływa on na społeczeństwo? Jakie jest prawodawstwo? Co mogą zrobić ludzie?
 3. Unikaj telefonowania w czasie zamykania wydania i kiedy dziennikarze są na antenie.

JAK ROZMAWIAĆ Z PRASĄ

Wszystko może nam się zdarzyć. Niewinne zdanie wypowiedziane dla prasy staje się stanowiskiem politycznym albo zwykłą pomyłką w druku. Mówimy potem nieskładnie, że zacytowano nas niedokładnie czy cytowano wyjęte z kontekstu zdania. Tak może być, ale zazwyczaj nic z tym nie da się zrobić. Najlepszym lekarstwem jest nie dopuszczać do takich sytuacji.

Postaw się w sytuacji dziennikarza. Siedzi po drugiej stronie linii telefonicznej ze słuchawką przyciśniętą do ucha, zapamiętale wypisując coś na komputerze, podczas gdy ty opowiadasz bajki o tym, co się dzieje z całym światem. Z pewnością pojawią się błędy.

Mów powoli. Upewnij się, że reporter ma czas zapisać, co powiedziałeś albo przynajmniej nadąża za tobą, jeśli mówisz za szybko. Wielu dziennikarzy odczyta to, co zapisali z twoich wypowiedzi, jeśli ich poprosisz. Proś ich więc o to.

Wstępne określenie kierunku wywiadu pomoże uniknąć ci tematów, o których nie chcesz rozmawiać albo nie masz wystarczających do tego kwalifikacji. Z góry pytaj, o jakie informacje chodzi dziennikarzowi albo jakiego rodzaju pytań można się spodziewać. Zazwyczaj ci powiedzą. Pamiętaj, że zupełnie naturalna jest odpowiedź "nie wiem, ale sprawdzę to dla pana". Lepiej zawsze jest przyznać się do niewiedzy, niż strzelać i pudłować.

Twoje odpowiedzi muszą być krótkie, a myśli jasne. Ustal sobie z góry 2-3 najważniejsze rzeczy, o których chcesz powiedzieć i trzymaj się ich, jak tylko możesz. Pamiętaj, że tylko 5-10 sekund twojej wypowiedzi trafi na antenę, więc przygotuj właśnie "pigułkę": 5-10 sekund najważniejszych uwag.

INFORMACJA DLA PRASY

Informacja dla prasy jest rozsyłana do mediów aby przedstawić podstawowe wyznaczniki akcji - kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. Notka powinna być krótka, zwięzła i podawać informacje, których szuka dziennikarz.

Przede wszystkim, informacja dla prasy powinna być krótka i dokładna. Zawsze dwie inne osoby powinny ją przeczytać. Redaktorzy i dziennikarze nie lubią przekopywać wszystkich stron, żeby dotrzeć do najistotniejszych. Powinno się ją czytać jak informację gazetową, zbudowaną na zasadzie odwróconej piramidy - najważniejsze, najoczywistsze informacje na górze, następnie cytaty i informacje dodatkowe.

Podstawowa formuła informacji dla prasy zawiera datę, nagłówek, osoby kontaktowe z numerami telefonów, kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak, niekiedy jeden czy dwa cytaty; wszystko na jednej czy dwóch stronach. Najlepsza jest jedna strona. Pisz mocny akapit wprowadzający, ponieważ dalej zazwyczaj redaktor miejski nie czyta.

Żaden dobry dziennikarz nie skróci informacji dla prasy. Tak, jak w każdym przypadku współpracy z mediami, musisz spróbować przewidzieć, czego dziennikarze szukają. Im lepiej ci się to uda, tym bardziej prawdopodobne, że informacja dla prasy lub jej część pojawi się w mediach jako wiadomość.

TYPY INFORMACJI DLA PRASY

W zasadzie istnieją trzy rodzaje informacji dla prasy (patrz: przykłady na końcu podręcznika):

 1. Informacja o proteście/wydarzeniu.
 2. Informacja o reakcji/oświadczenie.
 3. Informacja o wynikach badań itp.
ad. 1.Informacja o wydarzeniu w pierwszym akapicie powinna koncentrować się na tym, co zrobiliście i dlaczego. Podaj szczegóły, takie jak liczba uczestników, adres i inne.
Dołącz informacje dodatkowe, które wzmacniają twoje stanowisko oraz wymień wcześniejsze wysiłki grupy przed demonstracją (tj. lobbying, skargi itd.). Próbuj wykorzystać niezależną informację. Podawaj również rozwiązania (np. nasza grupa wzywa firmę X do zmniejszenia ilości odpadów przez zastosowanie istniejącej czystej technologii itd.).
ad. 2.Informacja o reakcji jest dobrym sposobem na dostanie się do mediów w sprawie, na którą reagujesz. Jeśli wydarzenie dotyczy jednego z twoich tematów działań, musisz być gotowy na natychmiastową odpowiedź.
Ta informacja jest zazwyczaj bardzo krótka i przedstawia odpowiednie cytaty. Musi zostać wysłana NAJSZYBCIEJ, JAK TYLKO MOŻLIWE, żeby w ogóle miała jakieś znaczenie. W zasadzie żadne informacje dodatkowe nie są potrzebne; reakcja jest potrzebna dziennikarzom, aby zrównoważyć przedstawiany problem.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku reakcji na prace ustawodawcze; w tym wypadku możesz zazwyczaj przygotować stanowisko zawczasu.
Wysyłając informację dla prasy natychmiast albo jeszcze przed danym wydarzeniem, dajesz dziennikarzowi to, czego z pewnością będzie potrzebował. Jeśli dziennikarz ma w ręku wasze oświadczenie, to ma z głowy poszukiwanie jeszcze jednego elementu do materiału.
ad. 3.Informacja o wynikach badań itd. jest dokumentem, który rozpowszechniasz wraz z raportem czy studium. Powinna streszczać najważniejsze punkty raportu, aby dziennikarz, który może nie mieć czasu (a zazwyczaj nie ma), nie musiał czytać całego dokumentu. Streszczenie raportu jest również niezwykle użyteczne dla reporterów, którzy mają mało czasu na przeczytanie całego dokumentu. Znowu, embargo na opublikowanie raportu może dać mediom więcej czasu na zapoznanie się ze skomplikowanym raportem zanim zostanie opublikowany (patrz POJĘCIA powyżej).


*) Fragmenty Podręcznika prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, red. Marcin Hyła, Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 24, Kraków 1997.Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >