< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

NIEKTÓRE SPOŚRÓD
NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ GREENPEACE'U

1971:

1975:

1978:

1982:

1983:

1985:

1987:

foto

1988:

1989:

1991:

foto
Greenpeace podczas jednej ze swoich wypraw w okolice podbiegunowe
protestuje przeciwko zanieczyszczaniu Arktyki toksycznymi substancjami.

1992:

1993:

1994:

1995:

foto
Strategia zrębu zupełnego powoduje dodatkowe zagrożenie pożarami.

1996:

foto
Jedna z akcji bezpośrednich Greenpeace'u
skierowana przeciwko eksportowi odpadów z Unii Europejskiej.

1997:

1998:
Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >