< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

WYBRANE PUBLIKACJE GREENPEACE'U
DOTYCZĄCE POLSKI:

okładka

Campaigning Manual Central And Eastern European NGO Campaigning Skillshare, Greenpeace International, 1993. Wersja polska: Nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, Wydawnictwo "Zielone Brygady" Kraków 1997, wyd. II popraw. i uzup., ISBN 83-87331-03-1, 76 s.A4, foliowana okładka, 212 g, 2 zł. Ulepszona wersja książki wydanej w 1995 roku przez FWIE, w tłumaczeniu Marcina Hyły, a przygotowanej przez Jo Corcoran ze Skillsharing Project, Greenpeace Communications. Jest to poradnik dla działaczy organizacji pozarządowych, napisany na bazie obozu szkoleniowego dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się jesienią '93 w Ojcowskim Parku Narodowym. Są w niej fragmenty będące dokumentalnym zapisem warsztatów, przykłady różnych akcji grup ekologicznych, a także praktyczne porady, jak prowadzić kampanię: strategie, cele, żądania, taktyka, analiza układu sił itp. Można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze, jak nawiązać i prowadzić współpracę z mediami - wykorzystanie prasy i telewizji dla celów kampanii, struktura mediów w Polsce, polskie agencje prasowe; jak napisać propozal i podanie o dotację, a także jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym (zob. ZB nr 2(104)/98, s.52). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny. Do obejrzenia także: http://www.most.org.pl/zb/bzb/24 okładka

Kruszewska Iza, Playing God - Genetic Engineering of Food in Central and Eastern Europe, Greenpeace International, November 1996. Wersja polska: Bawiąc się w Pana Boga - manipulowana genetycznie żywność w Europie Środkowo-Wschodniej, Federacja Zielonych - Kraków i Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 1996, nakład wyczerpany, do obejrzenia w Internecie: http://www.most.org.pl/zb/inne/genetyczne okładka

Kruszewska Iza i Głuszyński Paweł, Western Pyromania Moves East - A Case Study in Hazardous Technology Transfer, Greenpeace International, 1996. Wersja polska: Zachodnia piromania kroczy na Wschód. Spalarnie odpadów w Europie Środkowo-Wschodniej, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R", Kraków '95, nakład wyczerpany, do obejrzenia w Internecie: http://www.rec.org/poland/wpa

Kruszewska Iza i Thorpe Beverley, a series of 4 Briefings:
1. What is Clean Production?
2. Strategies to promote Clean Production: Public Access to Information
3. Strategies to promote Clean Production: Ecological Tax Reform
4. Strategies to promote Clean Production: Extended Producer Responsibility
, Greenpeace International, October 1995. Wersja polska: Czystsza produkcja, Federacja Zielonych - Szczecin, nakład wyczerpany, do obejrzenia w Internecie: http://www.most.org.pl/szczecin/czysta_produkcja/cp0.htm i http://www.rec.org/poland/wpa

Kruszewska Iza, Poland - The Green Tiger of Europe? Clean Production: The Only Way Forward, ISBN 1 871532 90, Greenpeace, October 1994. Wersja polska: Polska - zielony tygrys Europy?, ISBN 1 871532 90, Greenpeace International, raport wydany w Warszawie 11.10.94.

Kruszewska Iza, Open Borders, Broken Promises. Privatisation and Foreign Investment: Protecting the Environment Through Contractual Clauses, Greenpeace International, June 1993. Wersja polska: Otwarte granice, złamane obietnice. Prywatyzacja, obcy kapitał a ochrona środowiska. Wprowadzenie pro-ekologicznych klauzul w kontraktach, Greenpeace International, 1993. Rozdział trzeci został przygotowany na zlecenie Greenpeace przez: Davida Hunter'a i Davida Downes'a, Center for International Environmental Law (CIEL - USA), Washington, DC, USA.

Kruszewska Iza, Avoiding Western Mistakes: A Guide to Clean Investment in Eastern and Central Europe, Greenpeace, October 1991. Wersja polska: Jak uniknąć błędów popełnionych na Zachodzie Kryteria oceny czystych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, Greenpeace International, 1991.


Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >