Towarzystwo na rzecz Ziemi
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW -
DOBRY INTERES CZY UCIĄŻLIWA KONIECZNOŚĆ?logo


W materiałach zamieszczono teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji
"Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?"
która odbyła się w Osieczanach k. Krakowa w dniach 19-21 września 2001r.

Publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego przez:
· Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego
na Europę Środkową i Wschodnią (REC)
· Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego
na dotacje projektów własnych dla Organizacji Pozarządowych - 2001

Copyright © 2001

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p. 31-014 Kraków
tel./fax: (012) 4222264, 4222147, 4218858
e-mail: zarzad@fwie.eco.pl

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: (033) 8441 934
e-mail: office@tnz.most.org.plSPIS TREŚCI

Magdalena Bar
NOWE REGULACJE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH
NA TLE PRZEPISÓW UE

Bolesław Maksymowicz
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ODPADÓW ORGANICZNYCH

Jacek Warda
FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI

Renata Przywarska
NOWE TECHNOLOGIE BIOLOGICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Kazimierz Mazur, Barbara Filipek-Mazur
WARTOŚĆ NAWOZOWA KOMPOSTÓW I WERMIKOMPOSTÓW Z ODPADÓW ROŚLINNYCH
ORAZ OSADÓW ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I KOMUNALNYCH

Edward Jabłoński
EKONOMICZNE I TECHNOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI KOMPOSTOWNI KRAKÓW

Jerzy Starypan
ŻYWIEC – KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIOLOGICZNYCH SYSTEMEM HERHOFA

Wiesław Paradysz
KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W ZABRZU

Andrzej Drożdż, Grzegorz Janowski
MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW W SIEDLCACH

Jerzy Staszczyk
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NA PRZYKŁADZIE MIASTA STOCKERAU W AUSTRII

HORSTMANN
KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH W KOMPOSTOWNIACH SYSTEMU "KNEER"


licznik
stat4u