BZB nr 13 - Rolnictwo szansą i zagrożeniem dla środowiska


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222264, 222147 w.28, fax: 48/12/222264, 222147 w.22
E-mail: zielbryg@gn.apc.org
konto: FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-2710-00 BOS SA O/Kraków

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm,
a także feminizm, antymilitaryzm, anarchizm, New Age.

Wydajemy:

Ponadto wydaliśmy:
"Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym",
"Cztery nowe grupy pokarmów"
oraz broszurę w języku rosyjskim o prawach zwierząt.

Nakład większości w/w wydawnictw jest wyczerpany.

Prenumeratę naszych periodyków (ZB, GB, GH) można rozpocząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru).

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

1 egz. GB kosztuje w prenumeracie:

Po uzgodnieniu z redakcją można też opłacić niektóre stare wydania. Jest też możliwość zakupienia starych numerów na dysku oraz ściągania nowych z listserv@plearn.edu.pl (get greenspl filelist).


BZB nr 13 - Rolnictwo szansą i zagrożeniem dla środowiska | Spis treści