BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222264, 222147 w. 28, 33, fax: 48/12/222264, 222147 w. 22, 26 E-mail: zielbryg@gn.apc.org
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb, http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB
ftp.sgh.waw.pl pub/doc/ZB, main.tuniv.szczecin.pl pub/amiga/scena/ziny/ZB
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm,
prawa ludzi, prawa zwierząt...

Od maja '89 do czerwca '97 wydaliśmy m.in. następujące periodyki:

W serii Biblioteka "Zielonych Brygad" wydaliśmy od 1993 r. 18 pozycji, w sprzedaży są jeszcze:

nr 10 Olaf Swolkień Nowy ustrój - te same wartości - 4 zł1

nr 17 Robert Drobysz Niemi szamani - 1 zł2

nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa) - 2 zł

Poza Biblioteką "Zielonych Brygad" wydaliśmy m.in.:

Rozprowadzamy też:

W przygotowaniu m.in. (ceny orientacyjne):

Dodatkowo oferujemy zestaw dydaktyczny Energia (gratis). Należy przesłać zaadresowaną zwrotnie kopertę A4 z naklejonym znaczkiem za 0,90 zł. Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych lub częstszych zamówieniach - możliwość zniżek oraz otrzymania bonusów w postaci zestawu Energia i Kolorowe pojemniki. Zamówienia na powyższy adres. Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane kolportażem naszych publikacji bądź pisaniem do nich materiałów.

Zachęcamy szkoły do składanie wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.


Opisy w/w książek mogą państwo znaleźć w tegorocznych ZB nr 1 s. 80-83, nr 2 s. 92-95, nr 4 s. 104-106, nr 5 s. 93-97; nr 6 s. 100-104, a recenzje: 1) ZB 1/96 s. 64, 2/96 s. 89, 6/96 s. 84; 2) ZB 1/97 s. 71, 4/97 s. 89; 3) ZB 9/96 s. 91, GB 21 s. 12.
BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków | Spis treści