W publikacji zamieszczono teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji
"Prawo Ochrony Środowiska"
w Osieczanach k. Myślenic w dniach 24-26.10.2001r.

Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego na dotacje projektów własnych dla Organizacji Pozarządowych - 2001

Copyright © 2001

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p. 31-014 Kraków
tel./fax: (012) 4222264, 4222147, 4218858
e-mail: zarzad@fwie.eco.pl


Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: (033) 8441 934
e-mail: office@tnz.most.org.pl


licznik


SPIS TREŚCI:

Marek Górski
Przepisy ogólne ustawy Prawo ochrony środowiska

Janusz Jeziorski
Zadania dla administracji publicznej w nowym Prawie ochrony środowiska

Marcin Stoczkiewicz, Tomasz Siwiński
Prawo do informacji w Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Na tle dyrektywy 90/313/ewg o swobodnym dostępie do informacji o środowisku oraz konwencji z Aarhus

Łukasz Krzycki
Nowe wymagania dotyczące przedsiębiorców i organów administracji publicznej

Laura Drobna
Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej Ustawy prawo ochrony środowiska

Janusz Jeziorski
Środki finansowo-prawne w ustawie Prawo ochrony środowiska

Marek Górski
Odpowiedzialność w ochronie środowiska

Marek Podgórski
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje - nowe zadania Państwowej Straży

Grażyna Hadjiraftis
Prawo Unii Europejskiej w zakresie swobodnego dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku

Grażyna Hadjiraftis
Akty prawa międzynarodowego regulujące problematykę dostępu do informacji i ocen oddziaływania na środowisko

Andrzej Kassenberg
Komisje do spraw ocen jako instytucje weryfikujące poprawność procedury OOŚ (Tezy wystąpienia)