Ten dokument HTML przetworzono Wordem 97 - przepraszamy więc za jakość. Dziękujemy Piotrowi Rymarowiczowi za poprawki
Polskie litery w dokumentach HTML są kodowane w standardzie ISO 8859-2.

NR 24(126)/98

16-31 grudnia 1998

index 344850

ISSN 1231-2126

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 24/98

W NUMERZE M.IN.:

Badania preferencji Czytelników ZB 37

Czy regulacja chroni przed powodzią? 12

Do zwolenników i przeciwników
wegetarianizmu! 4

Jak źli ekolodzy z
Polskim Związkiem Wędkarskim wojowali 6

Kamienne kręgi 36

Komórka do wynajęcia 28

Koniec mięsnej ery - wegetarianizm
oficjalnie zaakceptowany 2

Manul 5

Mikołajki '98 10

Minirezerwaty przyrody w każdej
miejscowości i inne programy działań
na rzecz przyszłości planety Ziemi 16

Opowieść pieniaczki o państwie prawa 29

O transplantacji nietypowej 4

Partia Zielonych w USA 41

Ponad 14 miesięcy na drzewie 11

Przydatny adres... 33

Ptaki 9

Ręce precz od Iraku! 42

Szybciej, więcej... 49

Świat według McCartney'a 3

WSTĘPNIAK 1

Zapowiedzi imprez Rozbratowych 76, 27

Zasada jawności
dokumentów publicznych 43

Z Wiejskiej... 34

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 44

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 50

RECENZJE 58

PREZENTACJE 66

DONOSY I DONIESIENIA 49, 69, 71

OGŁOSZENIA 33, 35, 40, 72

ZAPOWIEDZI 76, 27

AUTORZY NUMERU:

Bryg Bogdan 5

Delorme Andrzej 58

Głowacka Basia 29

Gołaszewski Sławomir 43, 61

Konarski Bernard 69

Korbel Janusz 2, 46, 55

Kuzian Edyta 44

Lisiecki Tomek 28

Łazar Maria 4

Mirski Andrzej 16

Opolski Marcin "Narciarz" 10, 56, 71

Pikul Bartosz 49

Rupowski Roman 62

Rylski W. C. 47

Sobański Przemysław 11, 41, 42

Sodolski Marek 36, 70

Surma Robert 4, 50, 53, 54

Szkudlarek Piotr 33, 34, 43, 56, 57

Tuma Zofia 49, 60, 62

Wawręty Robert 12

Wawrzyn Marcin 4

Wojnar Jerzy 66

Wychowałek Krzysztof A. "Xpert" 6

Zawadzki Paweł 9

Żółkiewski Krzysztof 2, 3

Żwawa Andrzej 1

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gach Jarosław okładka I i II

3, 9, 14, 30, 31, 35, 36, 43, 53, 54, 61, 69, 70

ZASADY PRENUMERATY ZB

 

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2,5 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytaczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

  • KUPIĆ

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

GRUDZIĄDZ

JELENIA GÓRA

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SŁUPSK

SUWAŁKI

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BIAŁYSTOK

GDYNIA

GLIWICE

JAROCIN

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

STRZEGÓW

SZCZECIN

SZPROTAWA

TORUŃ

WARSZAWA

WOŁCZYN

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" * Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

) 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 2 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
: zb@zb.most.org.pl : http://www.most.org.pl/zb : ftp://ftp.most.org.pl/zb

Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code swift ebos pl pw

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka Bąk

numer złożono do druku F 30.12.98

Wydano przy pomocy finansowej:

CENA 1 ZŁ